Keresés:
    
 
 
 
Főoldal Lapunkról
   
Lapunk története Konvertálás PDF-formátumba Nyomtatás Elküldés emailben
Szerző: Mizser Attila

1980-as évek

1980

80/1. A csillagászati szavak írásmódjáról közöl ma is aktuális cikket a szerkesztőség.

Szupernóva SN az M100-ban. A rendszer 4. szupernóváját Gus E. Johnson fedezte fel vizuálisan, 1979. ápr. 18-án, másnap 11 magnitúdónál tetőzött. Ez volt a harmadik, vizuálisan felfedezett szupernóva, az utolsó az Evans-éra előtt.

80/5. Bemutatjuk az IAPPP-t. Újonnan alakult szervezet az amatőrök és a profik közötti fotoelektromos fotometriai együttműködés segítésére. Később magyar tagozata is létrejött, mely igen sikeres találkozókat szervezett Baján. A lapszám több mint a fele változós anyag volt...

80/6. Amatőrök csillagászattörténetünkért. Keszthelyi Sándor felhívása a 10 cm-nél nagyobb refraktorról, adja meg paramétereit. (Ma már lehetetlen lenne egy ilyen felmérést elkészíteni – a nagyobb refraktorokból is egyre többet vásárolnak.)

1981

81/1. Az Albireo és a Meteor közötti munkamegosztásról olvasható cikk Szentmártoni Béla tollából. Új rovatvezetőkkel erősödik a Meteor gárdája.

Multiplier csöves fotométer – Sári Gyula cikke. (Sok-sok kísérletezés után sem honosodott meg a fotoelektromos észleléstechnika amatőrök körében – sajnos.)

81/3. Az év első négy hónapjában 51 észlelő meteorozik a Dunántúlon. Tudósítás a nem régen alakult Dunántúli Meteorészlelő Hálózatról (Horváth Ferenc cikke). 1981. jan. 28-án fényes tűzgömb látszott, több helyről is megfigyelték.

Panther 1980u: Érdekes üstökös, mely a Polaris és az északi pólus között haladt el. (Fotózásához nem volt szükség óragépes mechnaikára...)

81/9. Sarki fény észlelés Magyarországról! 1981. július 25-én este az Aquaridák ’81 táborból észlelők tömege látta a ritka jelenséget.Részletes, jól dokumentált leírás, rajzokkal, Keszthelyi Sándor tollából.

80 éves korában meghalt az amerikai Leslie Peltier, minden egyik idők legnagyobb amatőr észlelője. Nóva- és üstökösfelfedező volt, 130 ezer változócsillag-észlelést végzett.

1982

82/1. A Meteor első 12 számból álló évfolyama!

A korszak slágere a meteorozás. 1981. júl.-aug. során 111, ill. 115 észlelő küldött be megfigyeléseket.

Az igen látványos 1981. nov. 17-i szigma Sgr–Vénusz okkultációról számol be a rovatvezető Karászi István. A belépéskor jól lehetett észlelni a Vénusz-légkör fénycsökkentő hatását.

Megjelent a PVH Változócsillag katalógusa

82/6. Bemutatkozik a váci Göncöl Bemutató Csillagda. Épületét konténerből alakította át a váci hajógyár, 200 ezer Ft-ért vállalná a „sorozatgyártást” is. (Akkoriban ennyibe került egy Volga személygépkocsi.)

82/8-9. Kelemen Zsolt cikke a rádiós meteorokról. Az észlelési módszer a 80-as évek végétől válik népszerűvé, ma már teljesen automatizált...

Reklám: korlátozott számban még kapható a Zeiss 50/540-es optikai készlet. 50/540, H-25, H-16, műanyag kihuzat. (Az objektív képalkotása szinte tökéletes, ma is kenterbe veri a kisrefraktorokat...)

82/10. Felhívás az előfizetések megújítására: egy évre 60 Ft a Meteor előfizetési díja.

Binokulárt juttattunk Nagyszalontára, Kósa-Kiss Attilának, magyar amatőrök gyűjtéséből.

Megjelent a Meteor Atlasz 82. (Az Atlas Coeli másolata „belső használatra”.)

1983

83/1. Igen sikeres P 82 tábor a Mecsekben, a Dombay-tónál, összesen 128 résztvevővel. A januári szám felét ez a beszámoló tölti ki. 1982 augusztusában összesen 150-en meteoroztak.

83/3. Fényképezés nagy távcsővel – Sári Gyula cikke. Talán Szőnyi észlelőnk volt az első magyar amatőr, aki 200/1000-es Newton-távcsövével lefényképezte a Lyra-gyűrűsköd központi csillagát.

83/7-8. A holdsarló megfigyelése – a program első meghirdetése.

Tepliczky István cikke: Változófeldolgozás számítógéppel – a fénygörbék sornyomtatóval készültek. (Emlékszik még valaki a sornyomtatókra?)

83/9. Asztrofotó ’83. A körmendi Művelődési Központ asztrofotós pályázatot hirdet.

83/12. Taurida magashegyi meteormegfigyelő tábor az Alacsony-Tátrában. A kalandos észlelőtúra leírása humoros karikatúrával.

1984

84/1. Az Iras-Araki-Alcock 1983 májusában szabadszemes volt, nagyon közeli üstökös

volt, alig 0,03 Cs.E.-re közelítette meg a Földet. Független magyar felfedezői is voltak.

84/4. Hogyan fedeztem fel a Finsler-üstököst? Ponori Thewrewk Aurél visszaemlékezése az 1937-es év fényes üstököséről.

84/6. Hogyan fedeztem föl öt szupernóvát. Fordítás egy Sky and Telescope cikk alapján Robert Evansról, aki forradalmasította az amatőr szupernóva-keresést. A korábbi közhiedelemmel dacolva (szupernóvákat csak nagy látómezejű Schmidt-kamerákkal van értelme keresni) bebizonyította, hogy a vizuális észlelőknek is van mit keresniük ezen a területen.

84/7-8. Megjelent az új meteorészlelő térkép. Korábban az 1936-os kiadású Wodetczky-féle égbolttérképet használták észlelőink, mely nem igazán volt alkalmas a meteorok pontos berajzolására.

84/9. Az első mély-ég rovat, vezetője Papp Sándor

Az első híradás az IHW-ről (International Halley Watch – nemzetközi észlelőprogram a Halley-üstökös megfigyelésére).

84/10. Létrejött a csillagászati témájú programok adatbankja, külön felelősökkel. ZX-81: Berkó Ernő, ZX Spektrum: Pintér László, Commodore-64: Both Előd.

Az első kettőscsillag-rovat, Vaskúti György vezetésével.

SS Cygni-feldolgozás: 1978-83 között minden maximumot láttunk, összesen 1131 észlelés

alapján készült a fénygörbe.

1985

85/2. Y Lyncis 1976-84 (Szatmáry Károly-Dömény Gábor). A hazai amatőr észlelések első igazán tudományos igényű feldolgozása (még Commodore 64-gyel készült). A szegedi kutatóműhely első jelentkezése a Meteorban.

85/3. Ismét új meteorészlelő térképet vezetünk be, a ma is használatos gonomikus vetületű észlelőtérképet.

Meteor Gyorshírek: beköszönt az „önboríték” rendszer. Az igénylők saját nevükre megcímzett borítékokat küldenek, melyekben mi postázzuk a gyorshíreket. A hírek így már valóban gyorsak. Gyorshíreink az Internet elterjedésével szűnnek meg.

85/5. Változó mély-ég objektumok. Extragalaktikus és más érdekes, változásokat mutató „mélyegek” ismertetése. (Mizser Attila–Papp Sándor)

85/7-8. Forgószektoros meteorfényképezés – cikk Berkó Ernőtől. Az időszak legaktívabb meteorfotósa volt Berkó Ernő; a forgószektorok érdekes alkalmazásáról cikkezett.

1986

86/4. Hogyan teszteljük csillagra távcsövünket? Berente Béla, az egyik legjobb hazai tükörcsiszoló cikke egy kényes témáról...

Tavaszi számainkban egymást követik a Halley-összefoglalók. A nevezetes üstökös visszatérése az északi félteke észlelői számára nem volt kedvező, azonban mindenki észlelni akarta az égi vándort.

86/5. Halley-expedíció Krétára. A mediterrán szigetről sokkal jobban volt észlelhető az üstökös március folyamán, mint hazánkból – Szőke Balázs cikke. Az üstökös szabad szemmel is szép látványt nyújtott Krétáról, számos jó felvétel készült a kométáról. (1986 tavaszán három expedíció is indult Krétára.)

1986/9. AF Cygni-feldolgozás: 1967-85 (Szatmáry Károly-Mizser Attila)

1986/10. 1986/10. 75 éves az AAVSO. A cikksorozat első része. Az amerikai változós szervezet nagy hatással volt a hazai változózásra és az amatőrmozgalom fejlődésére is. Amerikai amatőrtársaink nagyon sok hazai változóészlelőt támogattak.

1986/11. A kisbolygóookkultáció-előrejelzésének értelmezéséről ír cikket Papp János. A kisbolygó-okkultációk észlelése akkoriban újdonságnak számított, először 1985-ben történtek észlelési kísérletek hazánban.

1986/12. Meteoros összefoglaló: augusztusban 107 észlelő 926,7 óra alatt 8500 meteort jegyzett fel!

1987

87/1. Új arculat: először a Meteor „történelmében” fotós címlap, Zana Péter szenzációs tűzgömbfelvétele. A Meteor nagyrészt számítógéppel készül: Commodore-64 számítógép + Junoszty televízió mint monitor + Robotron elektromos írógép. (Ne tessék nevetni!)

87/3. A címlapon Iskum József szenzációs fotója a Nap előtt áthúzó repülőről.

Szupernóva a Nagy Magellán-felhőben, szabadszemes! 1604 óta a legfényesebb szupernóva, sajnos hazánkból nem látható...

87/5. Változóészleléseink száma először haladja meg a 30 ezret (1986-os összefoglaló).

87/7-8. Az első fotómelléklet, még mindig elég gyenge nyomdai minőségben.

Hegedüs Tibor a fotoelektromos fotometria hazai lehetőségeiről cikkezik.

87/10. Mi is az a Dobson-távcső? Nálunk még mindig újdonságnak számít a Dobson-szerelés, mely Amerikában legalább 10 éve hódít. Nagy átmérő kis költségvetésből – ma is a Dobson-távcső jelenti a megoldást e feladványra...

87/11. Összefoglaló cikk Ujvárosy Antal tollából a hazai Halley-észlelésekről. Ez volt a legjobban észlelt üstökös a hazai amatőr-történelemben – persze akkor nem tudhattuk, hogy tíz évvel később jön a Hale–Bopp-üstökös!

1988

88/1. Az első cikk a CCD-ről, Egy legendás álom címmel. Akkor még valóban az álmok világába tartozott a CCD-technika. A cikket Hegedüs Tibor „álmodta”.

88/2. Az első cikk a fényszennyezésről. A probléma az elmúlt közel két évtizedben még égetőbbé vált. Bárcsak olyan kis fényszennyezés lenne ma, mint 1988-ban!

88/4. Az Uranometria – Bartha Lajos ismertetése az akkor újdonságnak számító térképről, mely forradalmasította a vizuális észlelőmunkát.

88/6. Elhunyt Szentmártoni Béla (1931-1988), a magyar amatőrcsillagászat egyik legnagyobb alakja, az Albireo c. lap megalapítója.

88/7-8. Egy távcső dicsérete és bírálata: Orha Zoltán távcsőtesztje a 11 cm-es Mizarról.

88/12. Az első színes címlap! Csukovics Tibor fotója az egyiptomi expedíción készült.

1989

89/1. Hadobás Sándor cikke az 1914-es nyírábrányi meteorithullással, postai szállítólevéllel illusztrálva a cikket (a küldemény tartalma: meteorkő)

89/3. Február 19-én újjáalakult az MCSE.

89/4. Fortepan filmek kémiai érzékenyítése. (Csiszár Tibor) A 80-as évek végén nem a digitális képalkotás volt az amatőrök legfontosabb „fegyvere”, hanem a hagyományos emulciók, melyeket különféle körmönfont módon próbáltak érzékenyebbé tenni. A korszak legjobb asztrofotós filmje a Kodak TP 2415 volt, amihez nehéz volt hozzájutni.

89/5. 1989. április 22-én elhunyt Kulin György mozgalmunk megteremtője. Ponori Thewrewk Aurél megemlékezését hátsó borítónkon közöltük.

89/6. Mentsük meg éjszakáink egét! Ismertető az International Dark-sky Associationról, melynek az MCSE is tagja lett.

89/9. Az év legérdekesebb égi eseménye a Titan július 3-án elfedte a fényes 28 Sgr-t. A jelenséget a Meteor ’89 észlelőtáborból sokan követték figyelemmel.

89/11. Egy másik ritka esemény: eltűnt a Jupiter déli fősávja.