Keresés:
    
 
 
 
Főoldal Tartalomjegyzék
   

Meteor 1992

Nyomtatás

A Meteor 1992. évi tartalomjegyzéke

1992. január

Meteor 1992. január

 

Hold: Észlelések (1991. szept-okt.)
Napkelte a Ptolemaeuson
Nap: Észlelések (1991. november)
Hogyan jelezhetők előre a flerek nagy napfoltok segítségével?
Szabadszemes objektumok: "Vörös november"
Meteorok: Észlelések (1991. szept-okt.)
IMC '91 Potsdamban
Megalakult a MCSE Meteormegfigyelő Csoportja (MCSE-MMT)
RV Tauri változócsillagok
Kettőscsillagok: Észlelések (1991. okt-nov.)
Kutatás az NGC 7331 halvány társai után
Mély-ég objektumok: Észlelések (1991. okt-nov.)
A lokális halmaz megfigyelése
Tudósportrék festője: Edvi Illés Ödön
A dorpati obszervatórium

 

 

Letöltés PDF-ben

 

1992. február

Meteor 1992. február

 

Csillagászat az óvodában
A Bajai Obszervatórium Alapítvány hírei
Ausztriában jártunk
Optikai alapfogalmak 1.
Nap: Észlelések (december)
Hold-megfigyelések (1991. nov-dec.)
Csillagfedések: Észlelések (1991. december)
Meteorok: Fagyos téli csillaghullás
A Glatton-meteorit
Változócsillagok: Észlelések (1991. nov-dec.)
Messier Klub: Észlelések (1989. szept-1991. dec.)
Régi magyar távcsövek 3.: A budapesti 20 cm-es Plössl-dialit

 

 

Letöltés PDF-ben

 

1992. március

Meteor 1992. március

 

Föld (és) gömb
Optikai alapfogalmak 2.
Szabadszemes jelenségek: 1991 szabadszemes napfoltjai
Látható-e a Vénusz sarlója puszta szemmel?
Nap: Észlelések (január)
Üstökös-megfigyelések (január)
Üstökösészlelések 1991-ben
Még egyszer a Szutor-féle üstökösszerű objektumról
Csillagfedések: Észlelések (január)
Meteorok 1991. november - december.
1990 meteorészlelései a számok tükrében
A Geminidák rövid története
A mirák védelmében
Változózás télen-nyáron
Kettőscsillagok: Észlelések (1991. dec-1992. jan.)
Mély-ég objektumok: Észlelések (1991. dec-1992. jan.)
150 éve született Camille Flammarion francia csillagász
PC Planetárium V4.1

 

 

Letöltés PDF-ben

 

1992. április

Meteor 1992. április

 

Látogatás a jénai Carl Zeiss Művekben
Optikai alapfogalmak 3.
Távcsőőrület Japánban
Nap: Észlelések (február)
Napészlelések 1990-91-ben
Bolygók: Jupiter (január-február)
Szabadszemes jelenségek: 1992. februári sarki fények
Üstökösök: Észlelések (február)
Kettészakadt a P/Chernykh (1991o) üstökös
Geminida ZHR-ek (1991)
A Quadrantidák hullócsillag-esője
Változócsillagok: Észlelések (január-február)
Változók és egyebek 1.
Mély-ég objektumok (január-február)
Messier Klub
Messier-objektumok szabad szemmel
150 éve született Camille Flammarion francia csillagász
Könyvajánlat

 

 

Letöltés PDF-ben

 

1992. május

Meteor 1992. május

 

A Föld a Világmindenség középpontja?
Üstökös hírek
Tapasztalatok gyári okulárokkal
Távcsőbelsők festése
Szabadszemes jelenségek: Állatövifény-észlelések 1990-1992
Bolygók: Merkúr (március)
Nap: Észlelések (március)
Hold-megfigyelések (január-március)
Üstökösök: Észlelések (március)
Csillagfedések (január-március)
Meteorok: Megfigyelések (január-február)
Meteoros rövidhírek
Z Ursae Majoris 1968-91
Mély-ég objektumok: Észlelések (február-március)
Kettőscsillagok az M45-ben

 

 

Letöltés PDF-ben

 

1992. június

Meteor 1992. június

 

Optikai alapfogalmak 4.
Két nagylátómezejű okulár
Csillagfedések: Észlelések (április)
Szabadszemes jelenségek: Februári sarki fények 2.
Az éjszakai ég fénye
Nap: Észlelések (április)
Bolygók: Jupiter (március-április)
Üstökösök: Észlelések (április)
"Földsúroló" kisbolygók
A Mueller (1991h1) üstökös halála
Meteoros rövidhírek
Változócsillagok: Észlelések (március-április)
Az MCSE Változócsillag Szakosztályának működése 1947-49 között
Messier Klub: Észlelések (március-április)
Mérésre váró kettőscsillagok
A magyarországi sarki fények katalógusa

 

 

Letöltés PDF-ben

 

1992. július-augusztus

Meteor 1992. július-augusztus

 

Tibor Mátyás köszöntése
Túl sok a fény!
25 éves a székesfehérvári csillagda
Bemutató csillagvizsgálók alkonya
Hogyan vásároljunk binokulárt?
Nap: Észlelések (május)
Szabadszemes jelenségek: A zöld sugár
Mikor tűnik fel a Szíriusz a hajnali égen?
Bolygók: Vénusz (1991. szept-nov.)
Szaturnusz (1991. július-augusztus)
Üstökösök: Észlelések (május)
Az üstökösvadászat bajnoka: William Bradfield
Meteorok: Észlelések (március-április)
Az Alfa és Delta Aurigidák
Egy igazi észlelési kihívás: az Aurigidák!
Változók és egyebek 2.
Mély-ég objektumok: Észlelések (április-május)
A finn mély-ég szekció
Messier Klub: Az M102 rejtélye
Kettőscsillagok 1992. február - május

 

 

Letöltés PDF-ben

 

1992. szeptember

Meteor 1992. szeptember

 

Ráktanyai nyár
Pécsiek Selmecbányán
Sajó Péter (1941-1992)
Optikai alapfogalmak 5.
Napészlelések (június-július)
Üstökösök: Észlelések (június-július)
A Galilei-holdak fogyatkozásai 1991-92-ben
Bolygók: Jupiter (május-június)
Szabadszemes jelenségek: 1991 holdsarlói
Meteorok: Észlelések (május-június)
Tűzgömbök 1992. március - június
Májusi meteoreső aranyat ér...
Kisebb (feltételezett) meteorrajok listája
Változócsillagok: Észlelések (május-július)
Változós találkozó Baján
Mély-ég objektumok: Észlelések (június-július)
Csillagtúra a Herculesben
Hell és az ifjabb Littrow

 

 

Letöltés PDF-ben

 

1992. október

Meteor 1992. október

 

Tudósítás az amatőrcsillagászatban használható új naptávcsőről
Lencséink tisztításáról
Az időszakos holdjelenségek (TLP-k) megfigyelése 1.
Nap: Észlelések (augusztus)
Szabadszemes jelenségek: Bíbor naplemente
Az üstököskeresés "nagyasszonyai"
Csillagfedések: Észlelések (augusztus)
Meteor-megfigyelések (július)
Alkonyi "csillageső"
Változócsillagok: Az MV Lyrae viselt dolgai
Hosszú, forró nyár
Mély-ég objektumok: Észlelése (július-augusztus)
Messier Klub: Észlelések (május-augusztus)
Kettőscsillag-észlelések (június-augusztus)
A herényi obszervatórium passzázsháza
Amerika felfedezésének 500. évfordulójára

 

 

Letöltés PDF-ben

 

1992. november

Meteor 1992. november

Egy apokromatikus triplet objektív születése
Könyvböngészés Bécsben
Nap: Észlelések (szeptember)
Bolygók: Észlelések (augusztus-szeptember)
Üstökösök: Egy haldokló üstökös
Szabadszemes jelenségek: Zöld sugarak
Az időszakos holdjelenségek (TLP-k) megfigyelése 2.
Teljes holdfogyatkozás 1992. december 9/10-én
Mennyire lesz sötét a decemberi holdfogyatkozás?
Meteorok: Vizuális észlelőlista - 1992. augusztus
Az idei Perseida-kitörés a számok tükrében
Holdidák?
Változócsillagok: Észlelések (augusztus-szeptember)
VY Aquarii
Mély-ég objektumok: Észlelések (augusztus-szeptember)
Messier Klub: A Nagy Orion-köd és színképe

Letöltés PDF-ben

1992. december

Meteor 1992. december

 

Észlelőtábor Pécsváradon
Jegyzetek a brit csillagászati egyesületekről
Kicsorbult a holdkorong
Sivatagi show 1.
Új atlasz a kistávcsöves észlelőknek
Nap: Észlelések: (október)
Bolygók: Merkúr (augusztus) Külső bolygók észlelése (július-szeptember)
Üstökösök: Észlelések (október)
Meteorok: Éjszakáról éjszakára
Meteorrajok radiánsának meghatározása egyszerű matematikai-statisztikai eszközökkel
Változócsillagok: A Hyadok és vidéke
Változós találkozó Szegeden
Feltételezett változók észlelése
Mély-ég objektumok: Szűrők és észlelések
A Stephan-kvintett
Kettőscsillagok
Az osztrák Napóra Munkacsoport közgyűlése

 

 

Letöltés PDF-ben