Keresés:
    
 
 
 
Főoldal Tartalomjegyzék
   

Meteor 2009

Nyomtatás

A Meteor 2009. évi tartalomjegyzéke

2009. január

Galilei objektívje
Meteor 2009. január

 

Galilei objektívje
399 év - 499 távcs?
Csillagászati hírek
Nemzetközi ifjúsági tábor Németországban
Képmelléklet: Stellafane!
A Sky-Watcher 127/1500-as Makszutov-Cassegrain
Egy év - egy kép: Alcor Szakkör (1979)
Vulkánok és fogyatkozások
Apró dómok között
Üstökösök 2009-ben
Meteorok: El?játék a Perseidákhoz
Nagyamplitúdójú delta Scuti csillagok
Mélyég: novemberi észlelések

 

Letöltés PDF-ben

2009. február

Az Orion-köd
Meteor 2009. február

Kopernikusz születésnapján
Az M46 nyílthalmaz és planetáris köde (?)
Csillagászati hírek
Gondolatok a pólusra állásról
Égre néz? gyárkémények
Csillagvizsgáló Szolnokon
Szabadszemes jelenségek: Szilveszteri színjáték
Hold: A Mare Fecunditatis titkai
Fedések: Vénusz-fedés
Meteorok: A kaposfüredi meteorit nyomában
Bolygók: Észleljük a Vénuszt!
Változócsillagok: Bolyongás változók között
Mélyég: Télvégi binokulár-túra

Képmelléklet: A Hold elfedte a Vénuszt

Letöltés PDF-ben

 

2009. március

Iráni táj holdfényben
Meteor 2009. március

Galilei nyomában
Éjszakai világ
Binokulár-jegyzetek II.
Távcsövek, melyek kitágították az Univerzumot
A tökÉLEtes asztrofotó
Egy év - egy kép: Aquaridák '81 nomád észlel?tábor (1981)
Januári szabadszemes jelenségek
Bolygók: Csodálatos Jupiter
Üstökösök: Világrekord-beállítás
Változócsillagok a téli égbolton
Újra itt a Messier-maraton!
Alig ismert nyílthalmazok között
Kett?scsillag-észlelések
Képmelléklet: mélyég-objektumok

Letöltés PDF-ben

2009. április

A Szaturnusz-holdak tánca
Meteor 2009. április

 

(Újjá)születtünk
Komoly zenész, komoly fotós
Csillagászati hírek
A Hintaló születése
Örvényt kelt? óriás
Építsük meg Galilei távcsövét!
Egy év - egy kép: Az óbudai Polaris Csillagvizsgáló (1982)
Jelenségnaptár
Hold: Rosszkedvünk tele
Üstökösök: Földközelben a Lulin
Meteorok: Quadrantidák 2009
Változócsillagok: Egy furcsa változóosztály furcsa névadója
Mélyég-objektumok: Téli észlelések
Képmelléklet: Mélyég-fotók

 

Letöltés PDF-ben

2009. május

100 óra csillagászat
Meteor 2009. május

Globális csillagparti
Csillagászati hírek
Mire jók a goto távcsövek?
Alagút a mennyországba
A SkyWatcher 305/1500-as Dobsonja
APO-alternatívák asztrofotózáshoz
A Gothard-alapítványú asztrofizikai
  Obszervatórium kezdetei és els? otthona
Hell Miksa krátere
A Vénusz hónapja
Kisbolygók 2008-ban
Egy hiperaktív törpenóva: a DI UMa
A Palomar-gömbhalmazok
15 fokkal északabbra
Csillagászhaikuk
Megalakult az MCSE Tatai Csoportja

Letöltés PDF-ben

2009. június

Az emberiség Holdja
Meteor 2009. június

Távol-keleti Hold-verseny
Az évszázad leghosszabb teljes napfogyatkozása
Csillagászati hírek
Napórás találkozó Bicskén
Egy év - egy kép: Csillagda Debrecenben
Dunaújvárosi MCSE-hírek
Mi történt a Discovery-vel?
Három amat?r felfedezés? üstökös
A titokzatos Linné-kráter
Bolygók: ?szi-téli észlelések
Meteorok: ?szi meteorrajok
Változócsillagok: Tavaszi változózások
Mélyég: A Nagygöncöl szupernóvája
Kett?csillagok: Észlelések (február-március)

 

Képmelléklet: Folytatódik a Hold ostroma

 

Letöltés PDF-ben

2009. július-augusztus

Az éta Carinae-köd
Meteor 2009. július-augusztus

 

Észleljük a Hold déli pólusvidékét!
Új napóra Péren
Csillagászati hírek
Asztroportré: Görgei Zoltán
8759 óra a Földért
Digitális asztrofotózás: Szerencsejáték
- avagy szegény ember adaptív optikája
80 távcs?vel a világ körül
A Galilei-élmény és egy barkácsfolyóirat
A sötét oldal távcsövei
A csillagászat története és Szlovákia
Hét év Ausztráliában
Hold: Rianás a völgy alján
Bolygók: Észleljük a Jupitert!
Üstökös "leg"-ek
Változócsillag-észleléseink 2007-2008-ban
Májusi galaxises? aranyat ér
"Csillagbuborékok" a tavaszi égen
A Magellán-felh?k

 

Letöltés PDF-ben

2009. szeptember

Térhatású csillagászat
Meteor 2009. szeptember

A Meteor tematikus szeptemberi száma 120 oldalon jelenik meg!
Észleljük a Tejútrendszer szerkezetét!
Exobolygók Ágasváron és a Polarisban
Havas nyár a Marson
Mire a Nap megvénül
Digitális asztrofotózás
Fejezetek a mozaiktávcsövek történetéb?l
Nagyszénási találkozó
A Petavius-kráter
A Kepler-kráter 3D-ben
Színek és fények a nyári égen
400 év nóvái
A tér határtalan mélységei
Kalandozás a déli horizont közelében
Valahol messze délen
Kett?scsillagok

Képmelléklet: a Mars 3D-ben

Letöltés PDF-ben

2009. október

Az égbolt mindenkié
Meteor 2009. október

400 év, 400 Meteor
Vigyázó szemetek az égre vessétek!
Bagolyvár birodalom
Csillagászati hírek
VLT: az európai megfigyel?-csillagászat újjászületése
Emléktábla Hédervári Péter lakóházán
Egy év - egy kép: Országos szakköri vetélked? (1987)
Négyszáz kilométer a Holdból
Egy régi holdtérkép
Üstökösök: A halványuló Lulin
A paléi Aquarida-tábor eredményeib?l
Változócsillag-észlelések digitális eszközökkel
Mélyég-objektumok: Sokszín? nyári termés
Vízszintes tubus, avagy az NGC 55
Képmelléklet: Meteorral a világ körül

Letöltés PDF-ben

2009. november

Az emberiség Holdja
Meteor 2009. november

Újra Tarjánban
Csillagászati hírek
Napfogyatkozás Kínában
Tükrök dróthálóból
40 éves a CCD
Nemzetközi asztrofotós találkozó (1988)
Szabadszemes jelenségek
Nap: Átmeneti id?szak
Hold: A Kepler-kráter 2D-ben
Bolygók: A Szaturnusz - majdnem gy?r? nélkül
Tavaszi periodikus üstökösök
Meteoros konferencia Horvátországban
Újabb szupernóvák
Nagyon nagy halmazok

Letöltés PDF-ben

2009. december

A telihold színei
Meteor 2009. december

A távcs?, amely megváltoztatta a modern világ(?r)képet
Amerikába jöttem
Csillagászati hírek
Képmelléklet: asztrofotók
Egy év - egy kép: Napfoltok (1989)
Szabadszemes jelenségek
Hold: Sugársávos kráterek
Bolygók: Észleljük a Marsot!
Meteorok: Vizuális meteorok feljegyzése IMO-módszerrel
Üstökösök: Nyári üstökösínség
Változócsillagok: A PV Cephei és változó ködössége
Mélyég: Óriások és törpék: nyílthalmazok az ?szi Tejútban
Az én Messier-albumom

Letöltés PDF-ben